• Ei ideaa liian pientä, eikä niin suurta – ettemmekö yhdessä voisi sitä toteuttaa

Onko sinulla idea jonka haluat toteuttaa – mutta tarvitset rahaa tai muuta apua? 

Meijän Mikkeli -hanke on rohkeasti kokeileva ESR 5-toimintalinjan verkostohanke, jossa haluamme lisätä osallisuutta ja tukea sekä rahoittaa hankkeita, joilla pyrkivät samaan päämäärään. Kerro ideasi meille – niin me mietimme miten sen voisi toteuttaa. Meiltä on mahdollisuus hakea rahoitusta myös osallisuutta lisääviin tapahtumiin, ota yhteyttä!

Minulla on idea, jonka toteutukseen kaipaisin
apua ja/tai rahoitusta

Tapahtumanjärjestäjän
muistilista

Tapahtumanjärjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikki luvat ja ilmoitukset on hoidettu kuntoon hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkamista. Yleisötapahtumasta tulee tehdä ilmoitus poliisiille kirjallisesti vähintään viisi vuorokautta ennen tapahtumaa. 

Ilmoitus tehdään täyttämällä sähköinen lomake tai toimittamalla tulostettava lomake tilaisuuden järjestämispaikan poliisilaitokselle henkilökohtaisesti asioimalla tai postitse. Ilmoituksen voi maksaa myös verkossa. 
Linkki: https://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_yleisotilaisuudesta

Ilmoituksessa tulee olla mm. tiedot turvallisuus- ja pelastussuunnitelmasta. Luvan yhteydessä nimetään myös mahdollisesti tarvittavat järjestysmiehet.

Jos järjestät tilaisuutta kaupungin omistamalla yleisellä alueella ota yhteys kaupungin tilahallintoon. Urheilu- ja ulkoilualueista vastaava taho on liikuntapalvelut.

Musiikinkäyttöluvat

Aina, kun musiikkia esitetään julkisesti – tarvitaan siihen lupa tekijänoikeusjärjestöltä. Musiikinkäyttöluvan hakee se yritys, yhdistys tai yksityishenkilö, joka on musiikkia sisältävän tapahtuman järjestäjä tai musiikkia omassa toiminnassaan käyttävän yrityksen tai yhdistyksen omistaja tai toiminnasta vastaava taho.

Musiikin julkista esittämistä on esimerkiksi musiikin soittaminen diskossa, tansseissa, keikoilla, konsertissa, festivaaleilla, näytöksissä, teatteri-esityksissä, messuilla, yrityksen pikkujouluissa tai asiakastilaisuuksissa. Musiikinkäyttölupa tarvitaan, vaikka tapahtumaan ei ole pääsymaksua.

Lisätietoja saat suoraan Teostosta. Linkki: https://www.teosto.fi/kayttajat/ohjeita-luvanhakuun

Muut luvat 

Tapahtuman luonteen mukaan voidaan tarvita vielä muitakin lupia ja ilmoituksia kuin tässä mainitut. Lisätietoja saat mm. poliisi- ja pelastusviranomaisilta 

Ensiapu

Mikkelissä ensiapupäivystystä tapahtumissa tekevät ainakin SPR Mikkeli, ota yhteys ensiapupaivystys.mikkeli@gmail.coom tai 050 5242020 ja Saimaan Seudun ensihoitajat, saiseh@gmail.com tai 0503021125.

Yhdessä saadaan enemmän aikaiseksi! Mikkelissä toteutetaan monia tapahtumia nyyttäri-periaatteella, eli niin että jokainen järjestäjä tuo mukaan vähän jotain. Tällä sivustolla on esitelty Lapsiperheverkosto, Voimaa vanhuuteen verkosto ja nuorten ryhmä. Ota yhteys verkostoihin, Mikkelin kaupunkiin, tai täältä sivustolta löytyviin yhdistyksiin ja kysy mukaan! Talkoolaisia tapahtumiin voi löytyä myös www.vapaaehtoistyo.fi/mikkeli kautta