Senioriliikunta

Mikkeli on mukana Ikäinsitituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa.

Voimaa vanhuuteen -ohjelma edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia, itsenäistä suoriutumista ja osallistumista ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Hyvien toimintatapojen käyttöönotto toteutetaan yhteistyössä järjestöjen, julkisen sektorin ja ikäihmisten kanssa.

Mikkelissä koulutetaan vertaisohjaajia Vertaisveturi -koulutuksessa, jossa pääpaino on ikäihmisten voima- ja tasapainoharjoittelun ohjauksessa. Koulutuksen jälkeen vertaisohjaajilla on mahdollisuus päästä ohjaamaan ikäihmisille liikuntaa mm. erilaisissa ryhmissä ja tapahtumissa, jokainen oman kiinnostuksensa mukaan.

Mukana Mikkelin Voimaa vanhuuteen ohjelman toteutuksessa:


 • ESTERY


 • Mikkelin liikuntapalvelut


 • Mikkelin Kansalaisopisto


 • Mikkelin Kamppailuinstituutti


 • Mikkelin seudun muisti


 • Mikkelin seudun sotaveteraanit


 • Mikkelin sydänyhdistys


 • Mikkelin Latu


 • Vesote-hanke


 • Essote


 • Mikkelin eläkeläisjärjestöt