TARJOUSPYYNTÖ  / HÄVIKKIRUOKA

                    

1.Hankintayksikön perustiedot

Hankintayksikkö

Mikkelin kaupunki / Porukalla! -hanke

0165116-3

Hannu Korhonen

Vilhonkatu 3D

50100 Mikkeli Suomi

puh. +358 40 1294917

hannu.korhonen@sivistys.mikkeli.fi

2.Hankinnan perustiedot

Hankinnan nimi

Kauppojen hävikkiruoka -toiminnan toteuttaminen Essoten alueella

Hankinnan kuvaus

Koronasta johtuva poikkeustilanne on aiheuttanut lomautuksia ja muita vaikeuksia asukkaiden taloudelliseen tilanteeseen ja liikkumiseen. Poikkeustilanne on luonut uuden kohderyhmän, jolla on tarve ruoka-avulle.  Tarpeen piiriin tulee lisää lapsiperheitä ja vanhuksia, jotka kuuluvat riskiryhmään,. Monilla lapsiperheillä kouluruoka on ollut tärkeä osa lasten ravinnonsaantia ja sen poistuminen näkyy perheiden tarpeena ruokajakoon. Poikkeustilanteessa ei voida toteuttaa aikaisemman käytännön mukaista ruokajakoa, jossa asukkaat ovat hakemassa ruokaa ruoka-apupisteeltä. Ruokajako on vietävä ihmisten luokse, niin ettei pääse syntymään kokoontumisia.

Pyydämme tarjousta kauppojen hävikkiruokatoiminnan laajentamiseksi koko Essoten alueelle (poislukien Puumala ja Pieksämäki).

Tarjouksen tulee sisältää

a) toteutussuunnitelma: prosessin toteutus ja käytettävät menetelmät

b)erittely arvioiduista kuluista

c) kuvaus työhön nimettyjen asiantuntijoiden kokemuksesta vastaavista tehtävistä.

Toteuttajaksi valitaan toimija, jonka tarjoama kokonaisuus saa hinta/laatuvertailussa parhaat kokonaispisteet.

Tarjous tulee lähettää tässä tarjouspyynnössä esitettyyn määräaikaan mennessä (30.4.2020) osoitteella hannu.korhonen@sivistys.mikkeli.fi

Lisätietoja pyydetään kysymään kirjallisesti tämän tarjouspyynnön yhteyshenkilöltä. Vastaukset esitettyihin kysymyksiin lähetetään kaikille tarjouspyynnön saaneille yhteisesti.

Hankintalaji

Palvelut

Hankintamenettely

Rajoitettu menettely

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

3.Tarjouksen valintaperuste

Tarjousten valintaperuste on paras hinta-laatusuhde. Vertailussa käytämme 100 pistettä. Painoarvot ovat seuraavat:

A) TYÖKOKONAISUUDEN KOKONAISHINTA: maksimi 20 pistettä

Halvin kokonaishinta saa 20 pistettä. Muut tarjoukset pisteytetään kaavalla: halvin hinta /

vertailtava hinta x 20.Kokonaishinta ei kuitenkaan voi ylittää hankebudjettia 50 000 eur (sis. alv)

B) ASIANTUNTIJAN OSAAMINEN JA KOKEMUS: maksimi 80 pistettä

Laatua vertaillaan seuraavien osatekijöiden perusteella:

Tarjoajan tähän hankkeeseen osoittaman/osoittamien asiantuntijan/asiantuntijoiden osaaminen. Maksimi 100 pistettä.
30 pistettä = tuntee kauppojen hävikkiruokatoiminnan toteuttamisen malleja

30  pistettä = on kouluttanut / toiminut ohjaajana hävikkiruokatoiminnassa   

20 pistettä = omaa taustaa vapaaehtoistyöstä

20 pistettä = osaa kohdata kohderyhmän

4.Tarjousliitteet

Pyydettävät liitteet

Liitä tarjoukseen hinta-erittely (Pakollinen)

Liitä tarjoukseen toteutussuunnitelma: prosessin toteutus ja käytettävät menetelmät  (Pakollinen)

Liitä tarjoukseen kopio MYEL/YEL-eläkevakuutuksesta (Suositellaan, mikäli tarjoajan yritysmuoto on toiminimi/yksityinen elinkeinonharjoittaja/kevytyrittäjä)

5. Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset

Tarjoaja sitoutuu täyttämään Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet.

Jättämällä tarjouksen tarjoaja sitoutuu tarjouspyynnön vaatimuksiin ja siihen, että hankinnassa noudatetaan soveltuvin osin Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut).

6.Muut ehdot

Jos tarjoajan yritysmuoto on toiminimi/yksityinen elinkeinonharjoittaja/kevytyrittäjä eikä YEL-vakuutusta ole voimassa, tarjouksen vertailuhintaa laskettaessa tarjouksen sisältämän työn hintaan (alv 0%)  joudutaan lisäämään julkisen alan toimeksiantajalle pakollisesta JuEL-eläkevakuutuksesta aiheutuvat, maksuhetkellä voimassaolevat työnantajakulut (noin 18%). Lisäksi tarjoushinnasta pidätetään maksuvaiheessa voimassa oleva työntekijän eläkevakuutusmaksu (noin 6-7%).

Jos tarjoaja ei ole ennakkoperintärekisterissä, tehdään työn osuudesta maksuvaiheessa lisäksi ennakonpidätys.

7.Liitteet ja linkit

Hankinnassa noudatettavat yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 Palvelut) löytyvät osoitteesta https://vm.fi/documents/10623/307565/JYSE+palvelut/564be8e8-8ed1-4b44-a206-701e54f6348e

Tulosta tästä tarjouspyyntö (pdf).

Tarjouspyyntö / Hävikkiruoka