TARJOUSPYYNTÖ  / KRIISITYÖN PALVELUT

                

1. Hankintayksikön perustiedot

Hankintayksikkö

Mikkelin kaupunki / Porukalla! -hanke

0165116-3

Hannu Korhonen

Vilhonkatu 3D

50100 Mikkeli Suomi

puh. +358 40 1294917

hannu.korhonen@sivistys.mikkeli.fi

2.Hankinnan perustiedot

Hankinnan nimi

Kriisiauttaminen auttaminen poikkeusolosuhteissa, soveltuvien työkalujen tuottaminen, testaaminen ja käyttöönotto koronan aiheuttamissa poikkeusolosuhteissa

Hankinnan kuvaus

Koronasta johtuva poikkeustilanne on aiheuttanut asukkaille taloudellisia ja henkisiä vaikeuksia.  On syntynyt tarve saada alueen asukkaille matalalla kynnyksellä, helppokäyttöisesti ja riittävän tietosuojan sisältäviä työkaluja kriisiauttamisen tuottamiseen ja nopeasti käyttöönotettavaksi koronan aiheuttamassa poikkeusolosuhteissa.

Kriisityötä ja muuta henkistä tukea tarjoavat järjestöt ovat nopeasti joutuneet sopeuttamaan toimintatapojaan asiakkaille tuotettavan avun perille viemisestä. Asiakastyö on siirretty nopeasti verkkovälitteiseksi ja puhelimella toteutettavaksi. Sopivien alustojen löytämiseen, käyttöönottoon ja niiden tekniseen hallintaan ei ole osaamista. Järjestöjen työntekijät pystyvät tuottamaan erilaisilla alustoilla sisältöä asiakkaiden tarpeisiin, ryhmiä ja kasvokkaisia tapaamisia. Nyt tarvitaan nopealla aikataululla osaamista, joka tuottaa tekniset valmiudet niiden toteuttamiseen ja pystyvät antamaan koulutuksen niiden käyttöön ja tuen käytön aikana.

Pyydämme tarjousta ratkaisuksi asukkaiden kriisien auttamiseen Essoten alueelle (poislukien Puumala ja Pieksämäki).

Tarjouksen tulee sisältää

a) toteutussuunnitelma: prosessin toteutus ja käytettävät menetelmät

b) erittely arvioiduista kuluista

C) kuvaus työhön nimettyjen asiantuntijoiden kokemuksesta vastaavista tehtävistä.

Toteuttajaksi valitaan toimija, jonka tarjoama kokonaisuus saa hinta/laatuvertailussa parhaat kokonaispisteet.

Tarjous tulee lähettää tässä tarjouspyynnössä esitettyyn määräaikaan mennessä (30.4.2020) osoitteella hannu.korhonen@sivistys.mikkeli.fi

Lisätietoja pyydetään kysymään kirjallisesti tämän tarjouspyynnön yhteyshenkilöltä. Vastaukset esitettyihin kysymyksiin lähetetään kaikille tarjouspyynnön saaneille yhteisesti.

Hankintalaji

Palvelut

Hankintamenettely

Rajoitettu menettely

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

3.Tarjouksen valintaperuste

Tarjousten valintaperuste on paras hinta-laatusuhde. Vertailussa käytämme 100 pistettä. Painoarvot ovat seuraavat:

A) TYÖKOKONAISUUDEN KOKONAISHINTA: maksimi 20 pistettä

Halvin kokonaishinta saa 20 pistettä. Muut tarjoukset pisteytetään kaavalla: halvin hinta /

vertailtava hinta x 20.Kokonaishinta ei kuitenkaan voi ylittää hankebudjettia 35 000 eur (sis. alv)

B) ASIANTUNTIJAN OSAAMINEN JA KOKEMUS: maksimi 80 pistettä

Laatua vertaillaan seuraavien osatekijöiden perusteella:

Tarjoajan tähän hankkeeseen osoittaman/osoittamien asiantuntijan/asiantuntijoiden osaaminen. Maksimi 100 pistettä.
30 pistettä = tuntee laajasti kriisityön toteuttamisen malleja ja tuntee toimijaverkoston

30  pistettä = on toteuttanut kriisi ja tukitoimintaa (väkivalta-, päihde-, mielenterveys- ja kriisityö)

20 pistettä = omaa taustaa väkivalta-, päihde-,  mielenterveys- ja kriisityöstä työstä

20 pistettä = osaa kohdata kohderyhmän

4.Tarjousliitteet

Pyydettävät liitteet

Liitä tarjoukseen hinta-erittely  (Pakollinen)

Liitä tarjoukseen toteutussuunnitelma: prosessin toteutus ja käytettävät menetelmät  (Pakollinen)

Liitä tarjoukseen kopio MYEL/YEL-eläkevakuutuksesta (Suositellaan, mikäli tarjoajan yritysmuoto on toiminimi/yksityinen elinkeinonharjoittaja/kevytyrittäjä)

Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset

Tarjoaja sitoutuu täyttämään Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet.

Jättämällä tarjouksen tarjoaja sitoutuu tarjouspyynnön vaatimuksiin ja siihen, että hankinnassa noudatetaan soveltuvin osin Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut).

6.Muut ehdot

Jos tarjoajan yritysmuoto on toiminimi/yksityinen elinkeinonharjoittaja/kevytyrittäjä eikä YEL-vakuutusta ole voimassa, tarjouksen vertailuhintaa laskettaessa tarjouksen sisältämän työn hintaan (alv 0%)  joudutaan lisäämään julkisen alan toimeksiantajalle pakollisesta JuEL-eläkevakuutuksesta aiheutuvat, maksuhetkellä voimassaolevat työnantajakulut (noin 18%). Lisäksi tarjoushinnasta pidätetään maksuvaiheessa voimassa oleva työntekijän eläkevakuutusmaksu (noin 6-7%).

Jos tarjoaja ei ole ennakkoperintärekisterissä, tehdään työn osuudesta maksuvaiheessa lisäksi ennakonpidätys.

7.Liitteet ja linkit

Hankinnassa noudatettavat yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 Palvelut) löytyvät osoitteesta https://vm.fi/documents/10623/307565/JYSE+palvelut/564be8e8-8ed1-4b44-a206-701e54f6348e

Tulosta tästä tarjouspyyntö

Tarjouspyyntö / kriisityön palvelut