• Kaikkien kaupunkilaisten yhteinen juttu

Meijän Mikkeli on kansalaislähtöinen osallisuushanke

Meijän Mikkeli -hankkeessa toiminta halutaan viedä lähelle ihmisiä ja asukkaat otetaan mukaan ideoimaan ja toteuttamaan yhdessä toimintaa ja täydentämään nykyisiä hyvinvointipalveluja. Hankkeessa tarjotaan monipuoliset rahoitusmallit asukkaiden aktiivisuuden, yhteistyön ja uusien kokeilujen toteuttamiseen. Ole yhteydessä, jos sinulla on ideoita ja ajatuksia mielekkäästä tekemisestä Mikkelin alueella!

Hannu Korhonen
projektipäällikkö
hannu.korhonen(@)mikkeli.fi
040 129 4917


Meijän Mikkeli -hankkeen tiedot

Meijän Mikkeli -hankkeessa haetaan ratkaisuja heikoimmassa asemassa olevien asukkaiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tarvitaan yhteistä tekemistä yli hallintorajojen, uusia kumppanuuksia ja toimintamalleja sekä resurssien yhdistämistä palvelujen ja matalan kynnyksen mahdollisuuksien parantamiseksi. Tarvitaan verkostomaista työotetta haasteellisen kohderyhmän tavoittamiseen ja osaamista heidän kanssa toimimiseen.

Hankkeessa tarjotaan monipuoliset rahoitusmallit asukkaiden aktiivisuuden, yhteistyön ja uusien kokeilujen toteuttamiseen. Toiminta halutaan viedä lähelle ihmisiä. Asukkaat otetaan mukaan ideoimaan ja toteuttamaan yhdessä toimintaa ja täydentämään nykyisiä hyvinvointipalveluja. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki kaupungin asukkaat, ja erityisesti Mikkelin kantakaupungin alueella asuvat syrjäytymisvaarassa ja heikoimmassa asemassa olevat asukkaat.

Meijän Mikkeli on sateenvarjo-hanke, josta rahoitetaan tuensiirtohankkeita tai tapahtumahankkeita. Tuensiirtohankkeiden omarahoitusosuus on yhdeksän prosenttia.

Rahoitettavien tuensiirtohankkeiden sisällölliset tavoitteet:

  1. Tavoitteena on asukkaiden yhdenvertaisuuden, haastavimmassa asemassa olevien nuorten ja työikäisten osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta.
  2. Haetaan yhteisöllisyyttä vahvistavia kokeiluja, joilla aktivoidaan asukkaita, ehkäistään syrjäytymiskehitystä sekä edistetään työikäisten työ- ja toimintakykyä, koulutusmahdollisuuksia ja työllisyyttä.
  3. Haetaan lisää uusia kehittämiskumppanuuksia julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan välille.
  4. Vetäjätahoilta odotetaan riittäviä resursseja, osaamista ja omarahoitusosuutta.
  5. Hanketyöntekijältä edellytetään kohderyhmän tuntemusta ja taitoa toimia kohderyhmän kanssa.
  6. Toimenpiteissä tavoiteltavan kohdejoukon tulee olla riittävän kokoinen.
  7. Käynnistetään verkostomaisia hankkeita, joissa edistetään kokeilukulttuuria ja verkostomaista työtapaa.
  8. Toiminnan tulee olla avointa kaikille ja lähellä asukkaita.
  9. Tukea ei myönnetä suunnitteluun tai selvittelyyn.


Meijän Mikkeli -hanke saa Euroopan sosiaalirahastosta rahoitusta 1 295 989 €, kaupungin rahoitusosuus on 235 387 € ja yksityinen rahoitus on 88 624 €.


Heräsikö kysymyksiä?
Lisätietoja hankkeesta:

Hannu Korhonen
projektipäällikkö
hannu.korhonen(@)sivistys.mikkeli.fi
040 129 4917

Satu Soivanen
projektiasiantuntija, hallinto 
satu.soivanen(@)sivistys.mikkeli.fi
040 129 4323

Hanna Knaappila (Siirtyi Länsi-Savon Urheilutoimittajaksi 10.5.2021) 
projektiasiantuntija, viestintä 
hanna.knaappila(@)sivistys.mikkeli.fi
040 129 4242

Lotta Upanne (10.5.-30.6.2021)
Projektiassistentti
lotta.upanne@hotmail.com
 

Laskutusosoitteet

Verkkolaskut
Tilaajayksikkö: Mikkelin kaupunki, sivistystoimi
Verkkolaskuosoite: 003701651163
Verkkolaskuoperaattori: Basware Oyj
Välittäjätunnus:BAWCFI22
Viite: Meijän Mikkeli -hanke

Paperilaskut

Mikkelin kaupunki
PL 1043
00026 BASWARE
Viite: Meijän Mikkeli -hanke

Laskujen skannauspalvelu: mikkeli@bscs.basware.com (mikäli ei voi lähettää verkkolaskuja).
Huomioikaa, että skannauspalveluun lähetetään vain ostolaskuja, eikä osoitetta saa käyttää
muun postin osalta tai tavaran toimitusosoitteena. Laskuissa tulee aina olla yksilöity tieto
siitä, mille kustannuspaikalle ja/tai hankkeelle lasku kuuluu ja tilaajan nimi, sähköpostiosoite
tai muu tilaajan antama tunnus, jonka perusteella lasku voidaan ohjata oikeaan
yksikköön tarkastusta varten.